ImDiagnostics

Środowisko rozwiązań dla organizacji produkcyjnej, w którego skład wchodzą zarówno metody doskonalenia organizacji jak i wspierające je narzędzia i systemy informatyczne, pozwalające na ukierunkowanie zmian w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Sprawdź pozostałe rozwiązania
przygotowane dla Twojej firmy w ramach
ImFactory

Obszary jakie obejmuje ImFactory:  • cyfryzacja obiegu informacji na produkcji oraz między produkcją a systemami biznesowymi
  • planowanie i harmonogramowanie
  • zarządzanie realizacją produkcji
  • monitoring efektywności produkcji i utrzymania ruchu

ImFactory zapewnia:  • zdiagnozowanie/weryfikację potrzeb organizacji
  • dobór odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zamodelowanie zmian, ocenę rentowności inwestycji w rozwiązanie
  • przygotowanie ludzi w organizacji na zmianę (konsultacje, warsztaty, szkolenia)
  • wdrożenie rozwiązań technicznych
  • wsparcie w utrzymaniu i rozwoju zmian organizacyjnych i technicznych

Kontakt

Zostaw wiadomość –
skontaktujemy się niezwłocznieWsparcie handlowe
+48 58 554 09 06
imfactory@astor.com.pl